Ordförande
Lillemor Rönnbrant
0522-66 11 77
070-57 57 817
Vice ordförande
Hans Bagge
0304-230 20
076-77 27 802
Sekreterare
Eva Gerdén
0530-304 46
073-67 45 789
Kassör
Jörgen Åkerman
0521-403 31
070-74 45 813
 
 
 
 
Ledamöter
Jan-Erik Qvicklund
0526-146 53
070-31 16 834
 
Jessica Olhsson
0522-338 59
070-68 58 989
 
Ewa Fagerlund
0522-66 00 14
073-90 79 983
 
 
 
 
Suppleanter
Lars-Erik Eriksson
0304-308 66
073-180 39 33
 
Gustav Magnusson
 
072-20 88 263
 
 
 
 
Tävling
Lillemor Rönnbrant
0522-66 11 77
070-57 57 817
 
Ewa Fagerlund
0522-66 00 14
073-90 79 983
 
Lars-Erik Eriksson
0304-308 66
073-180 39 33
 
 
 
 
Veterankommitén
Juhani Jouniola
0522-66 11 77
070-27 56 153
 
Ingvald Almfjärd
0522-64 44 66
0766-35 64 51
 
Pekka Kantola
 
070-672 12 90
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdomskommitén
Jan-Erik Qvicklund
0526-146 53
070-31 16 834
 
Gustav Magnusson
 
072-20 88 263
 
Magnus Bergstrand
 
076-11 30 227
Utbildningskommitén
Styrelsen
 
 
 
 
 
 
Statistik
 
 
 
Statistikombud
Benjamin Åberg
  073-677 21 12
 
 
 
 
Webb
 
 
 
Redaktörer
Lars-Erik Eriksson 0304-308 66 073-180 39 33
 
     
Teknik
Magnus Rönnbrant
 
0720 - 10 14 18