Att söka sanktion, lokalt och centralt för friidrottstävlingar av alla dess slag.

När en friidrottstävling ska arrangeras måste den ha något som kallas för sanktion. Sanktion är ett säkerställande att tävlingen kommer att arrangeras enligt regelboken med godkända redskap och kontrollmätta banor.

Hur banor kontrollmäts är en spännande del för sig men inget som alla nya arrangörer behöver kasta sig över direkt. De lopp som heter något med Marathon, hel, halv eller kvarts, ska kontrollmätas men de som arrangerar 5km- eller 10km-lopp behöver inte. Fler och fler löpare efterfrågar dock en kontrollmätt bana.

Tävlingsmomenten delas upp i följande fyra kategorier:
  • Arena (utomhus)
  • Långlopp
  • Stafetter
  • Inomhus
Vilka är det som får/ska/kan söka sanktion?
Alla föreningar anslutna till Svenska Friidrottsförbundet kan söka sanktion för att få arrangera tävlingar av olika slag, alltså måste man vara medlem i Svenska Friidrottsförbundet för detta.
Sanktion i sig kan vidare delas upp i två varianter, central och lokal. Oavsett sanktionsvariant får man inte neka någon att delta. Har tävlingen fått sanktion är tävlingen öppen för alla och skall utlysas på lämplig hemsida.
Sanktionsansökan görs, av föreningen för alla tävlingar. Föreningen söker via programmet FRIDA som finns kopplat till Idrott Online.

Resultattävlingar
Lokal sanktion söker man också för så kallade resultattävlingar. Detta skall distriktsförbundet ha in SENAST 1 vecka före planerat tävlingsdatum (enligt regelboken), men gärna lite tidigare så det hinner publiceras på hemsidan. Då skickar man in den officiella inbjudan, eller ett enkelt Word dokument där all väsentlig information finns med så som datum, plats, tid, tävlingsledare, kontaktinfo, grenar med mera.

Kostnad för sanktion?
När man söker centralt kostar sanktionen men den marknadsförs ju även större.
En vanlig arenatävling och/eller inomhustävling kostar 500 kronor per dag men i denna priskategori finns även mångkampstävlingar inräknade, trots att de ofta är en tvådagarstävling.
Stafetter och långlopp kostar lite mer, 1000 kronor per dag. Här inkluderas även exempelvis sextimmarslopp och landsvägslöpning.
Lokal sanktion är gratis.

Datum för att söka sanktion
Ska man som förening söka sanktion för tävlingar inne och/eller ute har man datum att förhålla sig till:
Utomhustävlingar söks före 30 september.
Inomhustävlingar söks före 31 maj.